Schilderen met licht, artistieke fotografie


Iedereen kent wel een vorm van fotografie : huwelijksfotografie, sport-, mode-,reportage-,natuur-,architectuur-, ... tot zelfs radiologische fotografie. Al deze vormen van fotografie proberen een bepaalde toestand en/of gebeurtenis zo helder (scherp) mogelijk weer te geven.
Als je echter in staat bent om het dogma van de "scherpe" beelden af te schudden, gaat er heel nieuwe wereld open. Het is een terugkeer naar de letterlijke betekenis van het woord fotografie, namelijk : "schilderen met licht". Dit opent mogelijkheden om fotografie als een impressionistisch en/of expressionistisch gereedschap te gebruiken. De fotografische scherpte is nu niets meer dan slechts één van de vele mogelijkheden om een beeld vast te leggen, te vormen en betekenis te geven.
Mijn werk balanceert tussen de 2 schijnbare tegenstellingen ; van uiterst wazig en schijnbaar vormeloos, tot pijnlijk scherp. Elk beeld is het resultaat van een innerlijke zoektocht naar de beste weergave om een - soms heel abstract - idee zichtbaar te maken. De gebruikte technieken, analoog, digitaal, edele fotografische procédé's, of soms een niet altijd voor de hand liggende combinatie, maken deel uit van die zoektocht. Elke tocht naar een sprekend beeld brengt me steeds ergens anders, elk eindresultaat is per definitie een nieuw beginpunt. Soms zoek ik de grenzen van het fotografische medium op, soms verwijs ik met een knipoog naar een "gevestigde" fotografievorm. Altijd brengt de zoektocht nieuwe verrassingen met zich mee, alleen al in de vele "mislukkingen" die inspiratie brengen voor volgende projecten of zelfs antwoorden bieden waar "de" vraag nog niet gesteld is...
Op een dergelijke manier met fotografie kunnen omgaan, maakt het een meditatieve ervaring, die me dichter bij mijn ware ik brengt.
Als de al dan niet toevallige toeschouwer dan waarlijk van mijn beelden kan genieten, ben ik een gelukkig man.